اعیاد شعبانیه را به تمام شیعیان جهان تبریک می گوییم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدم به ساحت جهان زدند؛
بهر حفظ دین
سه هم قدم
سه هم قسم
سه هم سخن
سه همنشین
سه هم سفر
سه هم هدف
سه هم نظر
سه بی قرین
سه دلربا
سه جان بکف
سه هم ندا
سه نازنین
یکی پدر؛یکی پسر
یکی عموی مه جبین.

میلاد سه پرچم دار عشق برشما مبارک

/ 0 نظر / 23 بازدید